[PDF] İnternet Oyun Oynama Bozukluğu Belirtileri ve Tanısı - ResearchGate

Oyun oynama bozukluğu, çevrimiçi (yani, internet üzerinden) veya çevrimdı- şı ('dijital oyun' veya 'video oyunu') olabilir. DSM-5'in İOOB'sinde önerilen geri ... - https://www.researchgate.net/profile/Guelcan_Guelec/publication/348550576_internet_oyun_oynama_bozuklugu_belirtileri_ve_tanisi/links/600366b9a6fdccdcb85c3473/internet-oyun-oynama-bozuklugu-belirtileri-ve-tanisi.pdf

World

Blogs

Trends

Casinos

Source